Bokser

Om meg

Jeg er utdannet atferds konsulent ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og jeg har i løpet av de siste 15 årene tatt imot klienter som har opplevd ulike atferdsproblemer hos hundene sine.

Om meg

Atferdsproblemer kan være relatert til f.eks.:

• oppmerksomhets-søkende atferd/overdreven trang til å få oppmerksomhet
• separasjonsangst/frykt for å bli forlatt alene
• frykt som kan resultere i aggressivitet
• ressurs- og revirforsvar som kjennetegnes ved at hunden vokter ting eller steder som den opplever som sine
• lydfobier/redsel for ulike lyder
• stereotypier som kan arte seg som handlingsmønstre som gjentas uten mål og mening

Atferdsproblemer kan være relatert til f.eks.:

Bakgrunn og utdanning

Som hundeterapeut har jeg hatt stor nytte av min bakgrunn som psykoterapeut gjennom snart 30 år. I løpet av disse årene har jeg lyttet til mennesker som har opplevd vanskelige perioder i livet sitt og bidratt med hjelp til å sortere tanker og følelser sammen med den enkelte. Jeg har også en doktorgrad fra UiO, medisinsk fakultet, der jeg forsket på stresslidelser hos mennesker og hvordan mennesker med symptomer på utbrenthet opplever rehabiliteringsprosessen.
I tillegg har jeg en klinisk veilederutdannelse og jeg har arbeidet med veiledning av praktiserende terapeuter i ca. 20 år.

Bakgrunn og utdanning

Utdannet NKK instruktør

Jeg er utdannet NKK instruktør Trinn 1 og NKK instruktør Trinn 2 Bruks. Det innebærer at jeg fra starten av lærte å trene hund med tradisjonelle treningsmetoder, som blant annet er beskrevet i bøkene til Sven Järverud. Men allerede i 2006 «oppdaget» jeg at det fantes en ny og spennende måte å trene hund på. Gjennom flere år har jeg erfart hvor nyttig den klikker-baserte treningsfilosofien er som verktøy både i treningssammenheng og i innlæringen av ny atferd knyttet til problematferd. Jeg er utdannet Canis klikker-trener og Canis hundeinstruktør.

Jeg har drevet aktivt med hund i en årrekke. Opp gjennom årene har jeg holdt mange kurs i regi av NKK for flere hundeklubber. Jeg har også hatt godkjent redningshund i Norske Redningshunder (NRH) i tillegg til vervet som distriktsleder i NRH Østfold og Follo. Som hundefører i NRH hadde jeg også treningsansvar og oppfølging av nye ekvipasjer.

Utdannet NKK instruktør

Velkommen

Hundeterapeuten og Canis-instruktøren Karin Mohn Engebretsen tilbyr kurs for trening og aktivisering av valper, unghunder og voksne hunder, veiledning for å løse atferdsproblemer og Canis-Trener-kurs for deg som ønsker å bli en kompetent hundetrener.

Om meg

Jeg er utdannet atferds konsulent ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og har i løpet av de siste 15 årene tatt imot klienter som har opplevd ulike atferdsproblemer hos hundene sine.

Jeg er sertifisert NKK instruktør Trinn 1 og Trinn 2 Bruks –  utdannet Canis klikker-trener og Canis klikker-instruktør.

Om meg