Kjøpsbetingelser 

Avbestilling av atferds-time
Dersom du ønsker å avbestille atferds-timen, må dette skje senest 48timer i forveien. Ved senere avbestilling, faktureres timen med kr. 1000,-

Avbestilling av kursplass
Ved for få påmeldte til et kurs, eller ved sykdom hos instruktør eller andre uforutsette forhold som forhindrer instruktør fra å avholde kurset, vil eventuelt innbetalt påmeldingsavgift bli tilbakebetalt i sin helhet. 

Dersom du ønsker å avbestille deltakelse på kurset og melder fra om dette 3 uker før kursstart, tilbakebetales kursavgiften. Ved avbestilling 2 uker før tilbakebetales 50% av kursavgiften. Dersom kurset avbestilles senere, må kurset betales i sin helhet. Ved dokumentert sykdom hos eier eller hund, tilbakebetales full kursavgift.

Betaling
Ved påmelding inngås en bindende avtale mellom deg og Interaction Development as. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalings-påminnelse og deretter inkassovarsel der lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Betingelser for deltakelse
Ved din påmelding til kurs eller atferds-timer hos oss, bekrefter du at du deltar på kurset/timen på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for deg og din hund og eventuelle skader du eller din hund måtte forårsake. 

Behandling av personopplysninger
Når du melder deg på kurs/timer hos Interaction Development as, blir du bedt om å registrere personopplysninger i påmeldingsskjemaet. Disse opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og kun arrangør/regnskaps-ansvarlig har tilgang til disse opplysningene. Personopplysningene vil bli benyttet til å sende ut faktura, informasjon i forbindelse med kurset/timen du er påmeldt og informasjon om framtidige kurs/arrangementer/timer. Du har rett til å be om sletting av dine opplysninger om du ønsker det.