Innkalling hund

Kurs i innkalling

Velkommen til kurs i innkalling!

Alle hunder elsker å kunne løpe fritt og undersøke omgivelsene sine. Men, for å kunne slippe hunden fri, stiller «Hundeloven» §3 et krav om at du skal ha kontroll på hunden din, slik at den ikke «skaper utrygghet» for andre. Det innebærer at du alltid skal kunne kalle inn hunden, slik at den ikke er til sjenanse for andre.

Dette er ikke alltid like lett! Derfor er målet med dette kurset å hjelpe deg til å få en så bra innkalling som mulig. Du får «verktøy» for å komme i gang med treningen, slik at du kan fortsette treningen på egen hånd. Målet er også å gi deg inspirasjon til å fortsette treningen etter at kurset er avsluttet.

I løpet av drøyt fire uker setter vi fullt fokus på å forbedre «hverdags» innkallingen. Du lærer teknikker både for å stoppe hunden på vei mot en «fristelse» og til å komme helt inn til deg når du kaller på den. Vi trapper gradvis opp forstyrrelsene og du får hjelp til å sette riktige kriterier for å få best mulig effekt av treningen. På mine kurs benytter vi kun positive treningsmetoder.

Dersom du allerede har trent en del på innkalling men ikke er helt i mål, tar vi eventuelt for oss problemløsning. Kurset har maks fire deltakere. Det er derfor tid til individuell veiledning og tilpasning til den enkeltes nivå og ferdigheter. Kurset er åpent for hunder i alle aldre og flere familiemedlemmer er velkommen til å delta på kurset.

CANIS-Instruktør og Hundeterapeut Karin Mohn Engebretsen. NKK instruktør trinn 1 og trinn 2 Bruks, samt tidligere hundefører i Norske Redningshunder.

Påmelding er økonomisk bindende. Se mer om kjøpsbetingelser her: https://www.hundeterapeuten.no/kjopsbetingelser/

Dato Blir satt opp senere

Instruktør Karin Mohn Engebretsen

Sted CANIS Hundeskole avdeling Østfold, Nesveien 320, 1514 Moss.

#Tag Innkalling

Canis Karin Mohn Engebretsen