Retriverjakt

Retrieverarbeid – apportering

VELKOMMEN TIL TEMAKURS-APPORTERING!

Dette kurset er rettet mot deg som har fuglehund og som er interessert i å lære mer om belønningsbasert trening. Men, uansett om du tenker å bruke hunden din på jakt eller om du ønsker å aktivisere den med oppgaver den er avlet for, legger vi opp treningen etter den enkeltes behov og ferdigheter.

I en jaktsekvens henger atferdene gripe-holde-slippe nøye sammen. I kurset retter vi fokus mot hvordan du går frem for å trene inn en god rutine for apporteringsarbeidet. For de fleste retrievere ligger atferden å bære ting som de finner latent. I løpet av 6 uker, arbeider vi med å videreutvikle den spontane apporterings-atferden der vi trener på en rekke grunnferdigheter som hunden må kunne før vi kan sette sammen delene til en hel «øvelse».

Vi starter med å lære hunden «spillereglene» dvs. å vente på å få lov til å gripe på en rolig og kontrollert måte. Videre forsterkes gripe-atferden ved at hunden får lov til å avlevere – og når den har avlevert får den holde posisjonen, som igjen fører til at den får lov til å gripe. Å forsterke bæreatferden positivt, øker hundens lyst til å komme til deg for å vise frem «byttet» sitt.

Selv om vi vektlegger rolig atferd i denne treningen, trenger arbeidet på ingen måte å være «kjedelig» – tvert imot. I løpet av kurset legger vi opp til at treningen skal være meningsfull og morsom både for deg og hunden!

Dette kurset bygger på Temakurset «Jaktfot». For å melde deg på kurset bør du ha trent på å holde «fot-posisjon» for å få størst mulig utbytte av kurset. I løpet av kurskveldene får du teori-påfyll, som flettes inn i det praktiske arbeidet gjennom den tilbakemeldingen du får i løpet av treningsøktene. Kurset passer både for deg som har en unghund eller en voksen nybegynner-hund.

 

Dato Blir satt opp senere

Deltakere Maks 4-6

Instruktør Karin Mohn Engebretsen

Sted CANIS Hundeskole avdeling Østfold, Nesveien 320, 1514 Moss

#Tag Retriverarbeid

Canis Karin Mohn Engebretsen