Bilde av Humphre-y-muleba fra Pexels

Metode

Bilde av Humphre-y-muleba fra Pexels

På kursene mine bruker jeg kun belønningsbaserte treningsmetoder for trening av hund. Disse metodene er basert på nyere forskning og har fokus på dyrevelferd og etikk i tillegg til at de er vitenskapelig dokumenterte. 

Belønningsbasert trening av hund er en type treningsfilosofi der vi legger opp til at hunden skal gjøre det vi ønsker at den skal gjøre fordi den oppnår noe, og ikke for at den vil unngå noe. 

Det innebærer at;

  • Jeg benytter en belønningsmarkør/klikker for å gi hunden «informasjon» om at det du gjorde der er rett, og nå kommer belønningen din. 
  • I innlæringen legger jeg vekt på at hunden i størst mulig grad skal utføre ulike atferder frivillig, noe som innebærer at jeg benytter så få «hjelpere» som mulig.
  • Jeg belønner den atferden som jeg ønsker, og tilrettelegger miljøfaktorer for å unngå at hunden får mulighet til å «belønne seg selv».
  • Jeg fokuserer på observerbare faktorer og forsøker å belønne rett atferd i stedet for å lete etter feil å korrigere bort for å oppnå resultater av treningen. 
  • Jeg ønsker ikke å korrigere hunden på en måte som kan oppfattes ubehagelig. I stedet retter jeg fokuset mot – og belønner «rett» atferd.

For å hjelpe deg til å bli en kunnskapsrik, «god» hundeeier og en bedre hundetrener, ønsker jeg å gi deg som klient eller kursdeltaker konstruktive og klare tilbakemeldinger, samt konkrete oppgaver å arbeide videre med.

Etter en atferds time får du en skriftlig oppsummering på det vi har gjennomgått og blitt enige om, samt en detaljert plan for videre oppfølging og trening.

På kursene som jeg tilbyr, er det lagt inn teori og nyttig informasjon i løpet av hver kurskveld. Teorien knyttes opp mot det vi arbeider med under treningen. På denne måten lærer du å anvende teorien i praksis. Som deltaker får du også en oppsummering på mail med beskrivelse av de øvelsene vi gjennomgår, samt innspill til videre trening frem til neste kurskveld. Dette vil bidra til best mulig utbytte av kurset.