Metode

På kursene mine bruker jeg kun belønningsbaserte treningsmetoder for trening av hund. Disse metodene er basert på nyere forskning og har fokus på dyrevelferd og etikk i tillegg til at de er vitenskapelig dokumenterte. Belønningsbasert trening av hund er en type treningsfilosofi der vi legger opp til at hunden skal gjøre det vi ønsker at den skal gjøre fordi den oppnår noe, og ikke for at den vil unngå noe. 

Det innebærer at;

  • Jeg benytter en belønningsmarkør/klikker for å gi hunden «beskjed» om at det du gjorde derer rett og nå kommer belønningen din. 
  • I innlæringen legger jeg vekt på at hunden i størst mulig grad skal utføre ulike atferder frivillig, noe som innebærer at jeg benytter så få «hjelpere» som mulig.
  • Jeg belønner den atferden som jeg ønsker, og tilrettelegger miljøfaktorer for å unngå at hunden får mulighet til å «belønne seg selv».
  • Jeg fokuserer på observerbare faktorer og forsøker å belønne rett atferd i stedet for å lete etter feil å korrigere bort for å oppnå resultater av treningen. 
  • Jeg ønsker ikke å korrigere hunden på en måte som den kan oppfatte som ubehagelig. I stedet retter jeg fokuset mot – og belønner «rett» atferd. 

Mitt mål som instruktør: Fokuset mot – og belønnet «rett» atferd.

Jeg ønsker å gi deg som deltaker konstruktive og klare tilbakemeldinger med konkrete oppgaver å trene videre på for å hjelpe deg til å bli en bedre hundetrener og hundefører. 

I tillegg til å trene på nye ferdigheter, er det lagt inn teori i løpet av hver kurskveld. Teorien knyttes opp mot det som skjer under treningen. Du som deltaker får også hjemmelekser på mail, som følges opp neste kurskveld. Dette vil bidra til best mulig utbytte av kurset.