Mine tjenester

Jeg tilbyr kurs og privatundervisning for trening av valper, unghunder og voksne hunder. Her kan du velge mellom kurs i lydighet/hverdagslydighet og konkurranselydighet i tillegg til ulike kurs for å aktivisere deg selv og hunden din.

Utdannet NKK instruktør

Jeg er utdannet NKK instruktør Trinn 1 og NKK instruktør Trinn 2 Bruks. Det innebærer at jeg fra starten av lærte å trene hund med tradisjonelle treningsmetoder, som blant annet er beskrevet i bøkene til Sven Järverud. Men allerede i 2006 «oppdaget» jeg at det fantes en ny og spennende måte å trene hund på. Gjennom flere år har jeg erfart hvor nyttig den klikker-baserte treningsfilosofien er som verktøy både i treningssammenheng og i innlæringen av ny atferd knyttet til problematferd. Jeg er utdannet Canis klikker-trener og Canis hundeinstruktør.

Jeg har drevet aktivt med hund i en årrekke. Opp gjennom årene har jeg holdt mange kurs i regi av NKK for flere hundeklubber. Jeg har også hatt godkjent redningshund i Norske Redningshunder (NRH) i tillegg til vervet som distriktsleder i NRH Østfold og Follo. Som hundefører i NRH hadde jeg også treningsansvar og oppfølging av nye ekvipasjer.

Utdannet NKK instruktør

Gjennom flere år med hund som lidenskap og hobby, har jeg fått kunnskap om og erfaring med mange hunderaser. Selv har jeg hatt puddel, schæfer og flere rottweilere før jeg «konverterte» til ny rase. I dag bor jeg sammen med mannen min Tom og jakt-labradorene Carlsberg, Jägermeister og «Gullklumpen».

Jeg setter jevnlig opp nye kurs i Canis Hundeskole avdeling Østfold. Dette tilbudet er godt etablert med innendørs kursrom og utendørs fasiliteter med inngjerdet treningsplass. I tillegg disponerer jeg også skogsterreng. I noen av kursene har vi behov for å «flytte på oss» for å oppnå målet med treningen. I hvert enkelt tilfelle informerer jeg om dette i kursbeskrivelsen.

Kursene jeg tilbyr holdes i små grupper for optimalt utbytte. Treningen foregår hovedsakelig utendørs. Se gjerne bilder fra stedet her

Jeg er ikke bare opptatt av hvordan menneskets atferd påvirker hunden, men også hvordan hundens atferd påvirker eieren – på godt og vondt. 
Samspillet mellom hunden din og deg er en viktig faktor å være oppmerksom på for at samarbeidet skal fungere godt i det daglige. Derfor arbeider jeg kun med positive treningsmetoder, som er basert på nyere forskning for trening av hund. Jeg mener at hundetrening skal være en positiv opplevelse for både deg og hunden din! 

Jeg er en aktiv hundeeier, som hele tiden søker etter ny kunnskap. 
Selv om jeg er en kompetent hundetrener, har jeg i alle år prioritert å gå på kurs for å lære nye ferdigheter og få tilbakemelding på det arbeidet jeg gjør sammen med hundene mine. I tillegg er det mye å lære ved å observere andres hunder i arbeid. 

KURS PROBLEMATFERD:

I veiledningen jeg gir, er jeg opptatt av å forstå både bakgrunnen for problematferden, og samspillet mellom deg og hunden din.

«Atferdsproblemer» er en fellesbetegnelse som brukes når hunder viser endring i atferd over tid, eller avvikende atferd i forhold til det som ansees å være «normalt. 

Atferdsproblemer kan være relatert til f.eks.:

 • oppmerksomhets-søkende atferd/overdreven trang til å få oppmerksomhet
 • separasjonsangst/frykt for å bli forlatt alene
 • frykt som kan resultere i aggressivitet
 • ressurs- og revirforsvar, som kjennetegnes ved at hunden vokter ting eller steder som den opplever som sine
 • lydfobier/redsel for ulike lyder
 • stereotypier som kan arte seg som handlingsmønstre som gjentas uten mål og mening
 • Atferdsproblemer kan være relatert til f.eks.:


  Det finnes ikke en enkel definisjon på hva som er problematferd – og hundeeiere har ofte en individuell toleranse på hva de opplever som problematferd. Men når hundeholdet fører til at du endrer daglige rutiner eller unngår å gå tur med hunden i frykt for å komme i situasjoner du opplever som vanskelige å kontrollere, kan det være fornuftig å oppsøke profesjonell hjelp. I dette arbeidet spiller kunnskap om mentalitet en viktig rolle i tillegg til forståelsen av hva som påvirker atferd i positiv eller negativ retning. Det finnes ikke to individer som er helt like. Da sier det seg selv at det er viktig å tilpasse håndtering og trening til det enkelte individets forutsetninger. 

  Som hundeterapeut er jeg ikke bare opptatt av hvordan menneskets atferd påvirker hunden, men også hvordan hundens atferd påvirker eieren – på godt og vondt. Samspiller mellom hund og eier er en viktig faktor å være oppmerksom på i det daglige, men det kan være vanskelig å bli oppmerksom på denne dynamikken selv, når du som eier er en del av relasjonen. Da kan det være til hjelp å søke profesjonell bistand for å få hjelp til å se hva som skjer i relasjonen.

  Det er ikke nødvendigvis bare du som eier som er årsaken til problemet.
  Det er mange hundeeiere som føler seg «dumme» eller synes at situasjoner der hunden viser atferdsproblemer blir pinlige. Det er lett å se på seg selv som håpløse hundeeiere når andre er vitne til at hunden ikke oppfører seg «pent». Men det kan være mange grunner til at du opplever problemer med hunden din. 

  Når du oppsøker hjelp hos meg, starter jeg alltid med å kartlegge hva som kan ligge til grunn for problematferden og hva som eventuelt bidrar til å opprettholde den. Her kan både sykdomstilstander, arv, miljø eller en fastlåst relasjon mellom deg og hunden være medvirkende faktorer – enkeltvis eller i kombinasjon – som igjen fører til at hunden opptrer som den gjør. 

  Det kan ofte være relativt enkelt å gjøre noe med atferdsproblemer. 
  Men det kan også være vanskelig å oppnå gode resultater og varige endringer i atferd hos hunder med alvorlige problemer. Vi ser ofte at eiere søker hjelp når hunden viser aggresjon mot mennesker eller andre dyr. Men du kan få veiledning hos meg uten at hunden din har slike alvorlige atferdsproblemer. Mange kan oppleve større og mindre utfordringer i hverdagen som separasjonsangst, overdreven bjeffing, hunder som ødelegger og tygger i stykker inventar, og hunder som ikke er renslige etc. Slik atferd kan selvfølgelig være et symptom på et mer alvorlig atferdsproblem. 

  Men uansett er det best å ta tak problemene så tidlig som mulig før de utvikler seg til å bli større.

  Som hundeterapeut, arbeider jeg kun med belønningsbaserte treningsmetoder, som er basert på nyere forskning for behandling og trening av dyr. For å etablere en god relasjon mellom hund og eier, må opplevelsen være positiv for begge parter. Etter en atferds-time er det mange hundeeiere som føler lettelse når de har fått diskutert problemet. Min erfaring i forhold til problematferd er at det er nyttig å lære noen grunnleggende ferdigheter, som du kan benytte i de situasjonene som oppleves vanskelige. Dette vil gjøre det lettere for deg når det gjelder å styre hunden i disse situasjonene og du vil oppleve å få mer kontroll. Etter atferds-timen får du en konkret, individuell treningsplan, som beskriver hvordan du kan ta tak i problemet. Og om du ønsker det, kan du avtale en oppfølging av de tiltakene vi ble enige om. Å oppleve støtte og oppfølging kjennes ofte som en trygghet og gir håp om å kunne lykkes.

  Jeg er utdannet atferds konsulent ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Og jeg har i løpet av de siste 15 årene tatt imot klienter som har opplevd ulike atferdsproblemer hos hundene sine. 

  Som hundeterapeut har jeg hatt stor nytte av min bakgrunn som psykoterapeut gjennom snart 30 år. I løpet av disse årene har jeg lyttet til mennesker som har opplevd vanskelige perioder i livet sitt og bidratt med hjelp til å sortere tanker og følelser sammen med den enkelte. Jeg har også en doktorgrad fra UiO, medisinsk fakultet, der jeg forsket på stresslidelser hos mennesker og hvordan mennesker med symptomer på utbrenthet opplever rehabiliteringsprosessen. 

  I tillegg har jeg en klinisk veilederutdannelse og jeg har arbeidet med veiledning av praktiserende terapeuter i ca. 20 år.

  HUNDETRENER KURS:

  Ønsker du å ta trenerferdighetene dine til et høyere nivå? I løpet av dette kurset, får du kunnskapen du trenger for å bli en kompetent hundetrener.

  Jeg er en aktiv hundeeier, som hele tiden søker etter ny kunnskap. 
  Selv om jeg er en kompetent hundetrener, har jeg i alle år prioritert å gå på kurs for å lære nye ferdigheter og få tilbakemelding på det arbeidet jeg gjør sammen med hundene mine. I tillegg er det mye å lære ved å observere andres hunder i arbeid.  

  Uansett om du skal trene egen hund eller har ambisjoner om en videre utdanning innen hundefaget, gir Canis-Trener-kurset deg en solid kunnskaps-plattform å bygge videre på. I løpet av kurset, som går over ett «skole-år», lover jeg å gi deg verdifull kunnskap om teorien bak belønningsbasert trening av hund. Med på kjøpet får du veiledning og oppfølging på den praktiske treningen av egen hund, og ikke minst et hyggelig felleskap med de øvrige kursdeltakerne. 

  Dette er hva tidligere kursdeltakere sier om kurset: 

  «Karin er en utrolig dyktig og kunnskapsrik instruktør. Gjennom klikker-Trener-kurset har jeg fått en mye større forståelse for hundene mine, og samarbeidet vi har fått er uvurderlig. Jeg sitter igjen med en stor verktøykasse av kunnskap, og jeg er trygg i rollen min som klikker-Trener. Gjennom treningene i kurset og øving mot eksamen har også hundene mine fått hver sin verktøykasse med ferdigheter, og med dette i bunn kan de egentlig lære hva som helst. Hver gang jeg tar frem klikkeren blir begge hundene mine hoppende glade; man kan tydelig se at de elsker å trene på denne måten og ønsker det.

  Eksempel; ber jeg hunden min gå ned i dekk, så blir han liggende til han får beskjed om noe annet. Han vet at det er null konsekvenser hvis han reiser seg opp, likevel blir han liggende. Dette er trent inn utelukkende med klikker-metoden. Metoden er også uvurdelig når det kommer til vanskeligere atferd hos hund; den ene hunden min har hatt store utfordringer med håndtering, men med klikker-metoden har vi faktisk kommet dit at han kan kose seg med børsting og klipping.
  Vil absolutt anbefale kurset, uansett forkunnskaper du har».