Problemadferd i møtesituasjoner – nivå 3

Bjeffer hunden din på andre hunder eller mennesker i møtesituasjoner? Blir hunden din overentusiastisk i forventing om å få hilse på andre hunder eller mennesker på tur? Drar den i båndet og bjeffer? Kanskje kaster den seg frem – eller ser det ut som den synes situasjonen er ubehagelig ved å trekke seg unna?

Passeringsproblemer er en utfordring som hundeeiere ofte opplever. Dette kan være problemer med å passere andre hunder, utagering mot sykler, skateboard, joggere, barn eller folk generelt.

Uansett hvordan vi som eiere reagerer i slike situasjoner, resulterer det ofte at hundens atferd blir forsterket. Dette skjer når f.eks. hunden kaster seg frem og trekker mot den andre hunden. Da fortsetter vi gjerne fremover for å komme oss forbi – eller vi blir stående for å forsøke å få kontroll på atferden. Men da kommer ofte den andre hunden mot oss for å passere. Resultater er at avstanden til den andre hunden reduseres, noe hunden ønsker seg.

Eller når vår hund er redd og forsøker å skape avstand til det den synes er ubehagelig, blir den hindret av båndet. I denne situasjonen kan hunden «velge» å gjøre et utfall mot den passerende hunden for å skremme den bort. Resultatet er uansett at den andre hunden forsvinner, og begge scenarioer kan oppleves som hensiktsmessig fra hundens perspektiv. Den vil med stor sannsynlighet gjenta den «valgte» atferden i neste møtesituasjon.

Det er ulike årsaker til at hundene reagerer, og hvorfor akkurat din hund oppfører seg slik den gjør, vil du få hjelp til å forstå på kurs. Uavhengig av årsak er dette heldigvis noe vi kan jobbe med.

Målsettingen med kurset er å hjelpe deg og hunden din til å mestre møtesituasjoner på en bedre måte, slik at dere på sikt skal få det mye hyggeligere på tur!

På dette kurset arbeider vi med atferds modifiserende tiltak rettet mot å endre hundens emosjoner og forventninger knyttet til møtesituasjoner. På kurs hos CANIS Hundeskole jobber vi kun med positive metoder. Det det sier seg selv a dette arbeidet ikke er en «quick-fix» og desto lengre tid atferden er blitt forsterket, jo lengre tid vil det ta å endre den. Kurset er lagt opp over totalt 18 timer og består av teori og praktisk trening der vi anvender teorien i praksis. Det er maks 2-3 ekvipasjer per instruktør slik at du får tett, individuell oppfølging av instruktørene i det arbeidet du gjør med hunden din.

CANIS-Instruktør og Hundeterapeut Karin Mohn Engebretsen. NKK instruktør trinn 1 og trinn 2 Bruks, samt tidligere hundefører i Norske Redningshunder.

 

Påmelding er økonomisk bindende. Se mer om kjøpsbetingelser her: https://www.hundeterapeuten.no/kjopsbetingelser/

 

Problemadferd i møtesituasjoner – nivå 2

Nivå2-kurset er en praktisk oppfølging av kurset «Problematferd i møtesituasjoner – Nivå1» og bygger på den teoretiske og praktiske treningen som ble gjennomført på dette kurset.

Er du enda ikke kommet helt i mål med hvordan du opplever at hunden din reagerer i møtesituasjoner?

Hender det fortsatt at hunden din bjeffer på andre hunder eller mennesker i møtesituasjoner? Blir hunden din overentusiastisk i forventing om å få hilse på andre hunder eller mennesker på tur? Drar den i båndet og bjeffer? Kanskje kaster den seg frem – eller ser det ut som den synes situasjonen er ubehagelig ved å trekke seg unna?

Som vi har vært inne på tidligere, er atferds-modifiserende tiltak tidkrevende!

I dette kurset, fortsetter vi med mengdetrening for å gjøre deg og hunden tryggere i møtesituasjoner. I løpet av 4 treningsøkter arbeider vi videre med litt mer krevende møtesituasjoner og stiller litt høyere krav til hva du og hunden skal kunne mestre. Miljøet blir altså litt mer utfordrende, og du og hunden får litt mer å «bryne» dere på når det gjelder å anvende teorien i praksis.

Å utfordre deg og hunden i litt mer utfordrende miljø, vil bidra til at dere kommer nærmere det som ligner mer på hjemmesituasjonen der dere bor, noe som sannsynligvis vil oppleves som en enda mer «realistisk» treningssituasjon.

På kurset er det som tidligere maks 2-3 ekvipasjer per instruktør. Vi som instruktører følger deg fortsatt tett og gir deg individuell oppfølging i det arbeidet du gjør med hunden din.  Det innebærer at treningen blir mest mulig effektiv og at du får mulighet til å lære mer ved å observere de andre kursdeltakerne i arbeid med sin hund.

Dato: 7.5, 14.5, 21.5 og 28.5.2024

Tidspunkt: 18-20

CANIS-Instruktør og Hundeterapeut Karin Mohn Engebretsen. NKK instruktør trinn 1 og trinn 2 Bruks, samt tidligere hundefører i Norske Redningshunder.

Påmelding er økonomisk bindende. Se mer om kjøpsbetingelser her: https://www.canis-ostfold.no/kjopsbetingelser/

Problemadferd i møtesituasjoner – nivå 1

Bjeffer hunden din på andre hunder eller mennesker i møtesituasjoner? Blir hunden din overentusiastisk i forventing om å få hilse på andre hunder eller mennesker på tur? Drar den i båndet og bjeffer? Kanskje kaster den seg frem – eller ser det ut som den synes situasjonen er ubehagelig ved å trekke seg unna?

Passeringsproblemer er en utfordring som hundeeiere ofte opplever. Dette kan være problemer med å passere andre hunder, utagering mot sykler, skateboard, joggere, barn eller folk generelt.

Uansett hvordan vi som eiere reagerer i slike situasjoner, resulterer det ofte at hundens atferd blir forsterket. Dette skjer når f.eks. hunden kaster seg frem og trekker mot den andre hunden. Da fortsetter vi gjerne fremover for å komme oss forbi – eller vi blir stående for å forsøke å få kontroll på atferden. Men da kommer ofte den andre hunden mot oss for å passere. Resultater er at avstanden til den andre hunden reduseres, noe hunden ønsker seg.

Eller når vår hund er redd og forsøker å skape avstand til det den synes er ubehagelig, blir den hindret av båndet. I denne situasjonen kan hunden «velge» å gjøre et utfall mot den passerende hunden for å skremme den bort. Resultatet er uansett at den andre hunden forsvinner, og begge scenarioer kan oppleves som hensiktsmessig fra hundens perspektiv. Den vil med stor sannsynlighet gjenta den «valgte» atferden i neste møtesituasjon.

Det er ulike årsaker til at hundene reagerer, og hvorfor akkurat din hund oppfører seg slik den gjør, vil du få hjelp til å forstå på kurs. Uavhengig av årsak er dette heldigvis noe vi kan jobbe med.

Målsettingen med kurset er å hjelpe deg og hunden din til å mestre møtesituasjoner på en bedre måte, slik at dere på sikt skal få det mye hyggeligere på tur!

På dette kurset arbeider vi med atferds modifiserende tiltak rettet mot å endre hundens emosjoner og forventninger knyttet til møtesituasjoner. På kurs hos CANIS Hundeskole jobber vi kun med positive metoder. Det det sier seg selv a dette arbeidet ikke er en «quick-fix» og desto lengre tid atferden er blitt forsterket, jo lengre tid vil det ta å endre den. Kurset er lagt opp over totalt 18 timer og består av teori og praktisk trening der vi anvender teorien i praksis. Det er maks 2-3 ekvipasjer per instruktør slik at du får tett, individuell oppfølging av instruktørene i det arbeidet du gjør med hunden din.

Datoer:

Fredag 31.5: Teams-møte, teori kl. 17-18.30

Helg 1-2.6: Praktisk arbeid kl. 10-13 begge dager

Torsdag 6.6: Praktisk arbeid kl. 18-20

Torsdag 13.6: Praktisk arbeid kl. 18-20

Lørdag 15.6: Praktisk arbeid kl. 10-13

Lørdag 22.6: Praktisk arbeid kl. 10-13

CANIS-Instruktør og Hundeterapeut Karin Mohn Engebretsen. NKK instruktør trinn 1 og trinn 2 Bruks, samt tidligere hundefører i Norske Redningshunder.

Påmelding er økonomisk bindende. Se mer om kjøpsbetingelser her: https://www.canis-ostfold.no/kjopsbetingelser/